Search

About Farmers Mill

Our Whakatauki

Kotahi anō te kōhao o te ngira
E kuhuna ai te miro ma, te miro whero, me te miro pango
Kia mau tonu ki ngā taonga, tuku iho a kui ma a koro ma
Ko Kaitiaki
Ko rawe
Ko Whakakitenga
Ko Whakawhanaungatanga
Me te mana
Ka ora ai te iwi

“Whakatauki written and spoken by Karam Meuli”

The Farmers Mill Story

There is but one eye of the needle
Through which the white, red and black threads must pass
Hold fast to the heritage, values and history of the ancestors
The guardians, custodians, carers of the lands
The excellence, fineness, quality
The foresight and vision, revelation
The kinship, qualities & relationships. Caring, providing and nurturing others
And the people will be well

100% New Zealand made flour premix and baking ingredients – guaranteed